Ansatte

Barnehagens ledelse

Ann Kristin Sørstrøm

Stilling: Daglig leder
neskollen.barnehage@norlandia.com

Ann Kristin har vært ansatt som pedagogisk leder i Neskollen barnehage siden 2005 og innehar også funksjonen som styrerassistent. Hun fungerer nå som daglig leder foreløpig fram til jul.

Dragen

Vegard Moe

Stilling: Assistent

Vegard har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004.

Anna Roaldstveit Bøe

Stilling: Assistent

Anna har jobbet i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004.

Pia Norrena

Stilling: Assistent

Pia har vært ansatt i Neskollen barnehage siden 2005. Hun jobber fortiden i en 80% stilling.

Mia Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
neskollen.melkevegen.dragen@norlandia.com

Mia er utdannet førskolelærer og har mange års erfaring som pedagog i Sverige. Hun har jobbet i Neskollen barnehage siden januar 2012.

Camilla Hofseth

Stilling: Vikar

Enhjørningen

Aneta Guja

Stilling: Assistent

Aneta har vært ansatt i barnehagen vår siden 2012, og har vært på forskjellige avdelinger. Dette barnehageåret er hun å finne på Enhjørningen.

Jeanette Svoren

Stilling: Assistent

Jeanette har jobbet hos oss siden januar 2014.

Faouzia Elmoujahid

Stilling: Assistent

Jobber 60% på Enhjørningen.

Trine Krågå

Stilling: Pedagogisk leder
483 22 514
neskollen.enhjorningen@norlandiabarnehagene.no

Trine er utdannet førskolelærer og startet å jobbe hos oss i august 2014.

Aina Thorkildsen

Stilling: Barnehagelærer

Aina har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004. Hun starter på barnehagelærerutdanningen høsten 2015, og skal jobbe hos oss 60% ved siden av studiene.

Gemini

Lajla Sørlie

Stilling: Assistent

Lajla jobber som vikar hos oss, og har vært her siden høsten 2014.

Lilly Hagen

Stilling: Pedagogisk leder

Lilly har vært ansatt i Neskollen Melkevegen barnehage siden oppstart i 2004, og har tilleggsutdanning som logoped, samt vekttall i spes. ped.

Magda Janczukowska

Stilling: Pedagogisk leder

Magda er utdannet førskolelærer fra Polen og har arbeidet som pedagogisk leder i Oslo i flere år. Hun kom til oss i august 2014.

Esther Nilsen

Stilling: Vikar

Esther er vikar på Gemini dette barnehageåret.

Herkules

Grethe Kjær

Stilling: Assistent

Grete har jobbet i Neskollen barnehage siden januar 2009.

Hege Cecilie S. Bakke

Stilling: Assistent

Hege Cecilie startet hos oss i desember 2015, men har jobber nå på Herkules

Aina Josefsen

Stilling: Assistent

Per Håkon Sydtangen

Stilling: Pedagogisk leder
483 22 508
neskollen.melkevegen.herkules@norlandia.com

Per Håkon er utdannet førskolelærer og han begynte i Neskollen Melkevegen barnehage i august 2012, og jobber som pedagogisk leder.

Orion

Anne Kristin Sundt

Stilling: Assistent

Anne Kristin har vært ansatt i Neskollen Melkevegen siden oppstart i 2004.

Marit Antonsen

Stilling: Assistent

Tine Benedicte Løvdal

Stilling: Pedagogisk leder
483 22 650
neskollen.melkevegen.orion@norlandia.com

Tine er utdannet barnevernspedagog og har tatt etterutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk for å bli godkjent førskolelærer. Hun starter hos oss i august 2015.

Hilde Vikan

Stilling: Barnehagelærer

Hilde begynte hos oss i august 2015.

Pegasus

Bjørg Faane

Stilling: Assistent

Bjørg har vært ansatt siden oppstart i 2004. Hun arbeider for tiden 50% stilling.

Marianne Henningsen

Stilling: Pedagogisk leder
neskollen.melkevegen.pegasus@norlandia.com

Marianne er utdannet pedagog fra Danmark og har vært ansatt som pedagogisk leder i Neskollen barnehage siden 2006.

Connie Fjeldberg

Stilling: Barnepleier

Connie har vært ansatt i Neskollen Melkevegen siden oppstart i 2004. Hun jobber i 100% stilling på Pegasus, og er utdannet barnepleier.

Jurgita Zemaityte

Stilling: Vikar

Sirius

Janne Krybelsrud

Stilling: Assistent

Janne har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004. Janne går på Barnehagelærerstudiet, og vil jobber 60%.

Tove Holst

Stilling: Assistent

Tove har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004. Hun jobber fortiden i en 80% stilling.

Solfryd W.Pedersen

Stilling: Pedagogisk leder

Solfryd har vært ansatt i barnehagen siden oppstart i 2004.

Hege Moen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hege jobber 100% som barne- og ungdomsarbeider på Sirius.

Andre ansatte

Kamilla Linnerud

Stilling: Spesialpedagog

Kamilla jobber som utøvende spesialpedagog i Nes kommune. Hun er innom oss og jobber noen timer pr. uke.

Andrea Spiecker

Stilling: Vikar

Joanna Rzeznik

Stilling: Vikar