Ansatte

Barnehagens ledelse

Ann Kristin Sørstrøm

Stilling: Daglig leder
neskollen.barnehage@norlandia.com

Ann Kristin har vært ansatt som pedagogisk leder i Neskollen barnehage siden 2005 og innehar også funksjonen som styrerassistent. Hun fungerer nå som daglig leder foreløpig fram til jul.

Dragen

Mia Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
neskollen.melkevegen.dragen@norlandia.com

Mia er utdannet førskolelærer og har mange års erfaring som pedagog i Sverige. Hun har jobbet i Neskollen barnehage siden januar 2012.

Vegard Moe

Stilling: Assistent

Vegard har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004.

Pia Norrena

Stilling: Assistent

Pia har vært ansatt i Neskollen barnehage siden 2005. Hun jobber fortiden i en 80% stilling.

Enhjørningen

Lilly Hagen

Stilling: Pedagogisk leder

Lilly har vært ansatt i Neskollen Melkevegen barnehage siden oppstart i 2004, og har tilleggsutdanning som logoped, samt vekttall i spes. ped.

Aneta Guja

Stilling: Assistent

Aneta har vært ansatt i barnehagen vår siden 2012, og har vært på forskjellige avdelinger. Dette barnehageåret er hun å finne på Enhjørningen.

Aina Josefsen

Stilling: Assistent

Jurgita Zemaityte

Stilling: Vikar

Gemini

Magda Janczukowska

Stilling: Pedagogisk leder

Magda er utdannet førskolelærer fra Polen og har arbeidet som pedagogisk leder i Oslo i flere år. Hun kom til oss i august 2014.

Marit Antonsen

Stilling: Assistent

Jeanette Svoren

Stilling: Assistent

Jeanette har jobbet hos oss siden januar 2014. Har nå svangerskapspermisjon

Connie Fjeldberg

Stilling: Barnepleier

Connie har vært ansatt i Neskollen Melkevegen siden oppstart i 2004. Hun jobber i 100% stilling på Pegasus, og er utdannet barnepleier.

Esther Nilsen

Stilling: Vikar

Esther er vikar på Gemini dette barnehageåret.

Herkules

Aina Thorkildsen

Stilling: Barnehagelærer

Aina har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004. Hun starter på barnehagelærerutdanningen høsten 2015, og skal jobbe hos oss 60% ved siden av studiene.

Grethe Kjær

Stilling: Assistent

Grete har jobbet i Neskollen barnehage siden januar 2009.

Renate Larsen

Stilling: Assistent

Orion

Tine Benedicte Løvdal

Stilling: Pedagogisk leder
483 22 650
neskollen.melkevegen.orion@norlandia.com

Tine er utdannet barnevernspedagog og har tatt etterutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk for å bli godkjent førskolelærer. Hun starter hos oss i august 2015.

Hilde Vikan

Stilling: Barnehagelærer

Hilde begynte hos oss i august 2015.

Anne Kristin Sundt

Stilling: Assistent

Anne Kristin har vært ansatt i Neskollen Melkevegen siden oppstart i 2004.

Pegasus

Marianne Henningsen

Stilling: Pedagogisk leder
neskollen.melkevegen.pegasus@norlandia.com

Marianne er utdannet pedagog fra Danmark og har vært ansatt som pedagogisk leder i Neskollen barnehage siden 2006.

Anna Roaldstveit Bøe

Stilling: Assistent

Anna har jobbet i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004.

Faouzia Elmoujahid

Stilling: Assistent

Jobber 60% på Enhjørningen.

Kenneth Lund Nordli

Stilling: Vikar

Sirius

Trine Krågå

Stilling: Pedagogisk leder
483 22 542
neskollen.melkevegen.sirius@norlandia.com

Trine er utdannet førskolelærer og startet å jobbe hos oss i august 2014.

Solfryd W.Pedersen

Stilling: Pedagogisk leder

Solfryd har vært ansatt i barnehagen siden oppstart i 2004.

Tove Holst

Stilling: Assistent

Tove har vært ansatt i Neskollen barnehage siden oppstart i 2004. Hun jobber fortiden i en 80% stilling.

Andre ansatte

Hege Cecilie S. Bakke

Stilling: Assistent

Hege Cecilie startet hos oss i desember 2015.

Joanna Rzeznik

Stilling: Vikar