Ulven Naturbarnehage legges merke til for utviklende foreldresamarbeid

Vi som jobber med barn har et enormt ansvar for å skape trygghet og utviklingsmuligheter for barna i samfunnet vårt. Barnehagen, Helsestasjonen, Skolen. Vi er mange samarbeidspartnere som må koordinere våre gode intensjoner og imøtekomme hver familie som trenger hjelp/veiledning. Forebyggende arbeid er en suksessfaktor. Uten et godt foreldresamarbeid kan dette ansvaret bli krevende.

 

I det kontinuerlige arbeide om psykisk helse handler mye – og alt - om dialogen med barnas foreldre. Fjell Kommune har også innført egne oppstartsamtaler som skal være et hjelpemiddel for barnehagepersonalets fokus på å hjelpe familier i en evt. sårbar situasjon. Dette er gode, forebyggende tiltak for å fremme god, psykisk helse i familiene våre. Glem matte, norsk, idrett, høyere utdanning m.v hvis tryggheten ikke ligger i bunn; selvfølelsen og opplevelsen av å være verd noe. Og det er her foreldre må erkjenne sitt uoverkommelige ansvar. Ansvaret om å være barnas Circle of Security. (Trygghetssirkel på norsk) Til det trenger vi alle bekreftelser og veiledning fra tid til annen. Og det gjelder ikke bare dem som befinner seg i en tydelig, sårbar situasjon. Det gjelder alle mammaer og pappaer i hele Fjell kommune – og verden for øvrig ?

Vår egen ildsjel, pedagogisk leder Lena Skorven Høysæter har mobilisert krefter og fikk 24 påmeldte foreldre til første COS-kurs her i Ulven Naturbarnehage. Det er et gratis tilbud til foreldrene. 4 helsesøstre stilte opp her! Et fantastisk engasjement fra Lena og Fjell Kommune!

Kommunen tilbyr COS-kurs kontinuerlig, med barnevernet i spissen, men det er litt spesielt å kunne tilby det i egen barnehage, til egen foreldregruppe, med eget personale i spissen. På den måten blir det mer tilgjengelig og terskelen for å melde seg på blir lavere.