Oppgjør til mekling

Status i forhandlingene om tariffavtale: Oppgjøret til mekling

Siste runde med forhandlinger om ny tariffavtale for Norlandia er nå gjennomført mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Lederne).

Spekter/Norlandia tilbød et lønnsoppgjør på linje med det som er gitt i offentlig sektor, og en videreføring av pensjonsvilkårene for de som er ansatt. Dessverre valgte arbeidstakerorganisasjonene likevel å bryte forhandlingene. Oppgjøret går derfor til mekling. Vi hadde håpet å få til en løsning gjennom forhandlinger, men ser nå frem til en konstruktiv mekling hvor Spekters mål er å få til en løsning som er god for både ansatte og virksomheten.

Tidspunkt for meklingen er foreløpig ikke avklart.