Velkommen til et nytt barnehageår!

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Norlandia Barnehagene.

Mange av dere har barn på tilvenning, og er usikre på hvordan første tiden blir. Er du i tvil og vil ha noen gode råd, snakk med pedagogene i barnehagen din.

Les mer om tilvenning på Barnehage.no >