Foreldreundersøkelsen 2017

Utdanningdirektoratet gjennomfører en årlig foreldreundersøkelse for alle barnehager i Norge. I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Alle Norlandia barnehagene deltar i undersøkelsen for å få best mulig innsikt i hvordan foreldrene oppfatter barnehagen sin. Hva som er bra, og hva vi kan bli bedre på. For å delta i undersøkelsen – foreldre trenger kun å gå inn på lenken de mottar på e-post eller som SMS. Undersøkelsen er anonym og tar under 5 minutter.

Undersøkelsen gjennomføres mellom 1. og 30. november.