Barnehagedagen 13. mars- La meg skape!

I Neskollen Melkevegen Barnehage markerer vi Barnehagedagen tirsdag 13. mars. I år er tema - La meg skape!

For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i fremtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping.

I Norlandia kaller vi dette Kunnskap og Innovasjon og på barnehagedagen vil vi i Neskollen Melkevegen barnehage skape noe sammen med barna denne dagen. Det vi lager vil vi sette frem og henge opp på allrommet slik at alle barn og voksne i barnehagen kan se.