Planleggingsdager

I løpet av et år gjennomfører alle barnehagene i Norlandia 5 planleggingsdager. Barnehagen er stengt disse dagene. Nedenfor finner du dagene som er satt av til dette i 2019:

  • Mandag 4 mars 2019 
  • Fredag 31 mai 2019
  • Fredag 13 september 2019
  • Torsdag 31 oktober 2019
  • Fredag 1 november 2019