Planleggingsdager

I løpet av et år gjennomfører alle barnehagene i Norlandia 5 planleggingsdager. Barnehagen er stengt disse dagene. Nedenfor finner du dagene som er satt av til dette i 2020:

  • Mandag 2 mars 2020 
  • Fredag 22 mai 2020
  • Fredag 21 september 2020
  • Torsdag 29 oktober 2020
  • Fredag 30 oktober 2020