Neskollen Melkevegen Barnehage

Friluftsliv og matpakkefri, i Neskollen barnehage trives vi. Omsorg, lek og realfag, ikke kjedelig en eneste dag!

Neskollen Melkevegen barnehage er en 7 avdelings-barnehage som ble åpnet i august 2004. Barnehagen vår er en av to Norlandia barnehager på Neskollen, Neskollen Tellusvegen barnehage er den andre. Vi er to separate barnehager, men vi har et nært og fruktbart samarbeid. V har en del felles møtevirksomhet som gjør at vi drar nytte av hverandres kompetanse, samt at vi er ofte på besøk hos hverandre.

Barnehagen vår er en helsefremmende barnehage. Barna er fysisk aktive og er ute hver dag. Nærmiljøet vårt med skog og idrettsanlegg er mye brukt. Vi har fokus på sunt kosthold med varierte måltider med frukt og grønt hver dag. Vi har gode rutiner for hygiene og smittevern der vi blant annet er nøye med å lære barna å vaske hender ved måltider og etter dobesøk.

I forhold til barnas psykiske helse er vi opptatt av at barna skal utvikle god sosial kompetanse. De skal lære hvordan man omgås andre og alle skal ha noen å leke med. Barna skal få oppleve å bli respektert og få være seg selv fra de starter i barnehagen. Hos oss skal barna få utvikle seg gjennom gode mestringsopplevelser tilpasset sitt nivå.  Hverdagen i barnehagen skal være lystbetont for barna. Humor og glede er viktig for oss.

Oktober er CARE-måned noe som er felles for alle Norlandiabarnehagene. Denne måneden har vi ekstra fokus på verdiene våre: kompetent, ambisiøs, respekt og energisk. I barnehagen vår har vi et stort mangfold som vi ser på som en styrke. Vi skal se det unike i hvert enkelt barn og vi skal respektere forskjeller hos hverandre.

I 2017 har vi ekstra fokus på disse områdene:

  • Realfag: Dette er et satsningsområde både i Norlandia (ref. Styringsdokumentet 2015-2020) og i Nes Kommune. Gjennom dette prosjektet har vi blant annet fokus på matematikk i hverdagen med tilhørende begreper, nysgjerrighet/utforskning og eksperimenter. Vi skal videreutvikle vår kompetanse og dele av vår kunnskap og erfaringer på tvers av huset.

 

  • Digital praksis: Vi har de siste to årene hatt en stor utvikling innenfor digital praksis med barn. Dette arbeidet fortsetter nå, og blir meget aktuelt i vårt arbeid med Norlandia Quest. Vi skal jobbe for at alle i personalgruppen bruker digitale medier på en kreativ måte sammen med barna. Vi skal knytte bruken av digitale verktøy til realfagsprosjekter og alle avdelingene skal ta i bruk digitalt mikroskop.

 

  • Språk: Vi fortsetter vårt gode arbeid med språk i hverdagssituasjoner, språkgrupper, aktiviteter, samlingsstunder og ulike prosjekter.

 

Vi har også fokus på barns medvirkning, og tar utgangspunkt i hva barna er interessert i. Det betyr at man ikke låses fast i planer, men har evnen til gode, spontane valg.

Leken er barnas aller viktigste aktivitet og er en viktig læringsarena. Vi har derfor fokus på å inspirere, tilrettelegge og gi tid og rom for lek.

I Neskollen Melkevegen barnehage skal vi ha aktive voksne som ser på mangfold som en berikelse og ressurs i hverdagen vår. Vi skal vise glede, entusiasme og raushet i tillegg til å være nysgjerrige, undrende og tilstede for barna.

Hos oss skal alle barna oppleve mestring og bli den beste utgaven av seg selv!

 

Våre planleggingsdager for barnehageåret 2017: Oversikt over pl. dager i 2017