Neskollen Melkevegen Barnehage

Gjennom trygg tilknytning gir vi barna de beste muligheter for å være nysgjerrige, kreative og idéskapende. La oppdagelsene begynne!!

Norlandia Neskollen Melkevegen barnehage er en 7 avdelings-barnehage som ligger på Neskollen i Nes kommune. Vi har ca. 125 barn i alderen 0-6 år.  I barnehagen vår har vi kompetente og erfarne ansatte som jobber for at ditt barn skal få gode opplevelser med utgangspunkt i barnets egne interesser og engasjement.

I barnehagen vår har vi stort fokus på trygg tilknytning og på å skape gode relasjoner. For at barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, leke, utforske, undre seg og tenke kreativt, er det en forutsetning at de opplever å være trygge. Relasjonsbyggingen starter i det aller første møtet, og i samarbeid med foreldrene legger vi til rette for en trygg og god start i barnehagen. Vi tilpasser våre rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Leken er barnas aller viktigste aktivitet og er en viktig læringsarena. Vi har derfor fokus på å inspirere, tilrettelegge og gi tid og rom for lek.

I forhold til barnas psykiske helse er vi opptatt av at barna skal utvikle god sosial kompetanse. De skal lære hvordan man omgås andre og alle skal ha noen å leke med. Barna skal få oppleve å bli respektert og få være seg selv fra de starter i barnehagen. Hos oss skal barna få utvikle seg gjennom gode mestringsopplevelser tilpasset sitt nivå.  Hverdagen i barnehagen skal være lystbetont for barna. Humor og glede er viktig for oss.

Vi har en utforskende og nysgjerrig tilnærming til læring i vår barnehage. Vi har ekstra fokus på realfag og har innredet et eget “Abelhjørne” i barnehagen med utstyr og materiell som hjelper oss i utforskningen vår. Ute i barnehagen har vi vår eget inngjerdete skogsområde kalt «den hemmelige hagen» der vi på nært hold kan følge naturens årstidsrytme. Vi har fokus på barns medvirkning, og tar utgangspunkt i hva barna er interessert i. Det betyr at man ikke låses fast i planer, men har evnen til gode, spontane valg.

Vi har den siste tiden utbedret matserveringen i barnehagen vår. Vi har nå en kjøkkenassistent som lager god og sunn mat til oss to dager i uken. Dette kan du lese mer om under «Mat med Smak».

Nes kommune har fått godkjenning som trafikksikker kommune gjennom trygg trafikk og vi har fått godkjenning som trafikksikker barnehage. Det å være Trafikksikker barnehage innebærer ingen garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. (se mer i årsplan og progresjonsplan)

I 2019 er vi så heldige å ha blitt valgt til å være en av tre barnehager i Nes som skal være med på et pilotprosjekt om barnehagehelsetjeneste. En helsesykepleier (tidligere tittel helsesøster) vil være i barnehagen en halv dag i uken. Målet er å bli lettere tilgjengelig og bygge bedre samarbeid mellom barnehage, foreldre og helsestasjonstjenesten. Dette er i startfasen på det vi håper skal bli en barnehagehelsetjeneste. Utforming og utvikling av prosjektet vil blant annet være på bakgrunn av innspill fra personal og foreldre.

I Neskollen Melkevegen barnehage skal vi ha aktive voksne som ser på mangfold som en berikelse og ressurs i hverdagen vår. Vi skal vise glede, entusiasme og raushet i tillegg til å være nysgjerrige, undrende og tilstede for barna.

Hos oss skal alle barna oppleve mestring og bli den beste utgaven av seg selv!