Årsplan og Vedtekter

Årsplan

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

2020 Årsplan Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage

 

Her er årets progresjonsplan for å gi dere et ytterligere innblikk i hva vi har fokus på og hvordan dette skaper progresjon oppover i aldersgruppene:

2020_PROGRESJONSPLANER_Norlandia

Vedtekter

Her finner du vedtekter, plasstilbud og betalingssatser som er gjeldende.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 

2020 Vedtekter Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage