Samarbeid og medvirning

I Neskollen Melkevegen barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Den daglige kontakten er viktig for at vi sammen skal kunne bidra til at barna trives og har en god utvikling.

Foreldresamtaler gjennomføres 2 ganger i året. En samtale på høsten og en på våren.

Vi har 1-2 foreldremøter pr år. Hver høst har vi et møte der det først er en felles del for hele barnehagen og avdelingsvis etterpå. På våren avholdes foreldremøte etter behov eller med ulike tema (gjerne i samarbeid med SU)

Det blir gjennomført jevnlige brukerundersøkelser.