Ledige stillinger

Vi trenger barnehagelærere!

Fra 1. august 2018 har vi tre ledige stillinger for deg som er utdannet førskolelærer eller barnehagelærer.

Alle tre stillingene er pedagogisk leder med fagansvar hvorav en er fast i 100% stilling og to vikariater for barnehageåret 2018/2019.

Vi søker etter deg som:

 • reflekterer over egen rolle og er bevisst sitt eget bidrag
 • ser det enklte barn
 • viser faglig stolthet og engasjement
 • har fokus på dialog og samhandling
 • gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • er opptatt av å forbedre og utvikle praksis
 • viser glede, entusiasme og raushet
 • deltar aktivt og bidrar med innspill i alle barnehagens møtefora

Vi tilbyr:

 • et spennende, positivt og utviklende faglig miljø
 • muligheter for faglig nettverk med øvrige barnehager
 • felles samlinger og plandager i regi av Norlandia region Romerike
 • et godt opplæringsprogram i henhold til vårt kvalitetssystem
 • systematisk gruppeveiledning

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål, og send gjerne en søknad med CV og litt informasjon om deg selv så fort som mulig til neskollen.barnehage@norlandia.com