Ledige stillinger

Er du utdannet barnehagelærer og ønsker å være med å utvikle nysgjerrighet hos barn?

Vi har 4 ledige stillinger for deg som er utdannet førskolelærer eller barnehagelærer.

Alle stillingene er pedagogisk leder med fagansvar og er faste i 100% stilling.

 

Vi søker etter deg som:

 • reflekterer over egen rolle og er bevisst sitt eget bidrag
 • ser det enklte barn
 • viser faglig stolthet og engasjement
 • har fokus på dialog og samhandling
 • gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • er opptatt av å forbedre og utvikle praksis
 • viser glede, entusiasme og raushet
 • deltar aktivt og bidrar med innspill i alle barnehagens møtefora

Vi tilbyr:

 • et spennende, positivt og utviklende faglig miljø
 • muligheter for faglig nettverk med øvrige barnehager
 • felles samlinger og plandager i regi av Norlandia region Romerike
 • et godt opplæringsprogram i henhold til vårt kvalitetssystem
 • systematisk gruppeveiledning

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål, og send gjerne en søknad med CV og litt informasjon om deg selv så fort som mulig til neskollen.barnehage@norlandia.com