Årsplan

Her finner dere årets årsplan og progresjonsplan

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Årsplan Neskollen Melkevegen 2019

 

Her er årets progresjonsplan for å gi dere et ytterligere innblikk i hva vi har fokus på og hvordan dette skaper progresjon oppover i aldersgruppene:

Progresjonsplan 2019