Mat med smak

Mat Med Smak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia. Et godt og variert kosthold er en forutsetning for god helse.

 

Fullkost
Neskollen Melkevegen barnehage er en fullkostbarnehage. Dette innebærer at barna får 3 måltider om dagen i barnehagen. Frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Til frokost lager vi havregrøt samt brød/knekkebrød eller havrefras. To dager i uken lager vår kjøkkenassistent, Joanna varmmat til alle avdelingene. Vi pusset opp kjøkkenet vårt høsten 2018, og har fått storhusholdningsovn som gjør det mulig å lage mange gode retter. i barnehagen. De tre resterende dagene har vi brødmat, turmat eller annet som avdelingene selv. Ettermiddagsmat består i hovedsak av brød/knekkebrød og frukt.

Child eating vegetables.jpg

 

Måltid som arena for læring og utvikling
Måltidene skjer i en hyggelig atmosfære og er en arena for samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige rollemodeller. Ved bordet kan man snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng, noe som bidrar til å utvikle barnas kunnskap om mat. Rammeplanen viser også til at barnehagen skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan man kan ta vare på egen helse.

Ved matbordet har vi fokus på selvstendighet i økende grad i henhold til alder og modenhet. For de yngste kan det være å holde sin egen skje eller drikke av tutekopp. Etter hvert vil de for eksempel forsyne seg selv av varmmaten, smøre sin egen brødmat, helle drikke i koppen, dekke på og rydde etter seg samt delta i baking eller matlaging.

Måltidene er også en arena for utvikling av sosial kompetanse. Inkluderende fellesskap rundt matbordet er en av flere veier mot danning og at barna skal bli verdensmedborgere. 

Vi bygger vårt mattilbud på næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Campfire hot dogs.jpg

Tilrettelegging
Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar alltid hensyn til allergier og matintoleranse.