Kunnskap & Innovasjon

Vi ønsker at alle barn som går i vår barnehage skal bli nysgjerrige på verden omkring seg og møtes av voksne som legger til rette for omgivelser som stimulerer til mer undring og utforskning. For å få til dette har vi samlet noen tankemåter og arbeidssett som vi kaller Kunnskap og Innovasjon.

Kunnskap og innovasjon betyr at barna skal tenke om seg selv som kreative, innovative og skapende individer. For å få til dette skal barna i vår barnehage:

  • føle en trygg tilknytning til personalet i barnehagen,
  • få medvirke og påvirke innholdet i barnehagen,
  • få leke fordi vi mener det er i leken læringen skjer.
  • få erfare, utforske, oppleve og leke innenfor realfag og estetikk.

 

Abelglede og forskertrang- prosjekt.

Som et ledd i utdanningsdirektoratets satsing på realfag har vi i Neskollen Melkevegen barnehage deltatt på Norlandias egen kompetanseheving innenfor feltet.  for barna i vår barnehage betyr dette:

  • de får utforske i vårt Abel-hjørne som er et rom med ulike verktøy og utstyr til undring innenfor antall, rom og form, natur, miljø og teknologi.
  • de møter voksne som tar utgangspunkt i barnas interesse og undring og legger til rette for at barna og voksne sammen finner ut av det man lurer på.
  • De møter voksne som vet at begreper læres i naturlige situasjoner og der man kjenner betydningen av å bruke også de matematiske begrepene slik at barna allerede fra starten får et rikt og nyansert språk.